A Magyar Jógaterápiás és Ájurvéda Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, hírlevelek küldéséhez és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1121, Budapest, Mártonhegyi út 31/C, A2 ép., 1/5
Az adatkezelő elérhetősége: E-mail: info@fenyjogaterapia.hu Telefon: +36 30 689 9288

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, hírlevélre jelentkezett felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez és a hírlevél küldéshez szükséges adatok: Név, E-mail

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás, hírlevelek küldése.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Magyar Jógaterápiás és Ájurvéda Alapítvány adminisztrációs munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a felhasználói fiók törlésének időpontjában, vagy a hírlevélről való leiratkozás időpontjában törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a weboldal oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja saját adatait. Az adatai törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

A felhasználó a hírlevelek alján kezdeményezheti a hírlevéllel kapcsolatos adatinak módosítását és a leiratkozást.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.